Sportimpuls: subsidie voor sport en bewegen

Het ministerie van VWS stelt subsidie beschikbaar met als doel sportdeelname en lokaal sport- en beweegaanbod te stimuleren. Deze subsidie is bedoeld voor het uitvoeren van lokale actieplannen die gericht zijn op het bereiken van mensen die (te) weinig sporten en bewegen.

Het streven is dat sport- en beweegaanbieders daarbij samenwerken met elkaar ťn met de gemeenten en andere relevante lokale partijen, zoals onderwijs, welzijn, zorg, (publieke) gezondheid en het (lokale) bedrijfsleven. Het sportaanbod dient aan te sluiten bij bewezen en erkende bewegingsprogramma?s. Hiertoe zijn voor elk domein (onderwijs, jeugd, zorg & welzijn, werk, empowerment en wijk) bewegingsprogramma?s geselecteerd die voor subsidie in aanmerking komen.

Lokale samenwerking
Met de Sportimpuls wordt lokale samenwerking gestimuleerd. Vanuit deze samenwerking worden goede ervaringen en ideeŽn gecombineerd tot een gezamenlijk actieplan. De samenwerking kan bestaan uit sport- en beweegaanbieders en gemeente, onderwijsinstanties, welzijnsorganisaties, zorginstellingen en het bedrijfsleven. De activiteiten voor de Sportimpuls dienen aan te sluiten bij het lokale (sport- en beweeg)beleid of bij het gemeentelijk sportbeleid. De inzet van een buurtscan, een buurtactieplan en de betrokkenheid van de buurtsportcoach zijn hierbij van belang.

Wie kan aanvragen?
Uitsluitend sport- en beweegaanbieders komen in aanmerking als hoofdaanvrager voor de Sportimpuls. Het gaat om organisaties die daadwerkelijk sport- en beweegaanbod (gaan) aanbieden en direct contact hebben met de sporter.

Hoogte subsidie
Per aanvraag kan minimaal 10.000 tot maximaal 150.000 euro worden aangevraagd voor een project van 24 maanden. Vanuit de Sportimpuls worden alleen de (tijdelijke) opstartkosten vergoed. Begin september 2012 kunnen er mogelijk weer subsidieaanvragen worden ingediend.

Jeroen Kalf is werkzaam bij Kalf Advies.|
Water Wonen en Ruimte Congres
Metten
Straatmeubilair
Streetart
Jantje Beton SpeelAward 2012
Elba Media
Elba Media Ruimtelijke Ordening Nieuwsbrief
Doelbeelden
jaarboek
Tariefkaarten