Stedelijk Interieur ? Vakblad over de openbare ruimte

Het vakblad Stedelijk Interieur is het enige tijdschrift op de Nederlandse markt dat onafhankelijke en objectieve vakinformatie over de openbare ruimte biedt. Stedelijk Interieur biedt hoogwaardige kennis over het ontwerp, de inrichting en het beheer van de buitenruimte. Het combineert praktische informatie met ruimte voor debat en visie.

24.000 lezers
Stedelijk Interieur verschijnt zes keer per jaar in een oplage van 4.000 stuks. Ieder los exemplaar wordt door gemiddeld 6 verschillende mensen gelezen.* U bereikt met uw advertentie dus 24.000 vakprofessionals.

Opinie en debat
Op verzoek van onze lezers is er in Stedelijk Interieur veel ruimte voor opinie en debat. Tegelijkertijd wordt er veel praktische informatie opgenomen, waarvoor we samenwerken met externe partijen.

Waardering
De lezer waardeerde Stedelijk Interieur vorig jaar met een 7,4*.

(*uitkomst lezersonderzoek)

Stad en Ruimte
Kennislab voor Urbanisme
Metten
Straatmeubilair
Streetart
Elba Media
Doelbeelden
jaarboek