Abonnementsvormen Elba Media B.V.


Stedelijk Interieur is een uitgave van Elba Media, de grootste uitgeverij van vakbladen op het gebied van ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling. Naast de vakbladen organiseren we voor de doelgroepen congressen, seminars, vakdebatten en studiereizen. Om hiervan zo optimaal mogelijk van te kunnen profiteren hebben we diverse abonnementsvormen samengesteld, voor zowel kleine als grote bedrijven. Gezien de raakvlakken tussen de diverse bladen hebben wij tevens abonnementsvormen die alle vakbladen bevatten. Kijk voor alle informatie over de vakbladen en de vele evenementen op www.elbamedia.nl, of klik hier om direct naar de uitleg van de abonnementsvormen te gaan.


Bestelformulier abonnement Stedelijk Interieur    per fax / post 

Indien u het bestelformulier wenst te versturen per post of fax, klik dan hier voor printversie van dit bestelformulier.Voorwaarden abonnementen Elba Media B.V. en
Elba Bedrijventerrein B.V.

 1. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.
 2. Alle genoemde bedragen gelden voor een termijn van één jaar.
 3. Abonnementen kunnen op elke gewenste datum ingaan en worden automatisch verlengd, tenzij 60 dagen voor de vervaldatum schriftelijk via wordt opgezegd.
 4. Adreswijziging: drie weken voor wijziging melden via l
 5. Het is mogelijk één maal per 12 maanden (abonnementsperiode) eenmalig de abonnementsvorm naar beneden (goedkoper) bij te stellen. Verhogen naar een duurdere abonnementsvorm is op ieder gewenst moment mogelijk en onbeperkt.
 6. Voor verzending naar adressen buiten Nederland kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.
 7. Indien de frequentie van een magazine of van het aanbod van mogelijkheden passend bij de ?Voordeel pakketten? wijzigt, kan de abonnementsprijs worden aangepast.
 8. Elba Media B.V. behoudt zich het recht voor abonnementsaanvragen niet in behandeling te nemen. Hierover ontvangt de aanvrager bericht.
 9. De door u opgegeven gegevens kunnen worden gebruikt voor het toezenden van informatie en/of speciale aanbiedingen door Elba Media B.V. en speciaal geselecteerde bedrijven. Indien u hiertegen bewaar heeft kunt u dat doorgeven aan onze abonnementenregistratie.
 10. Betaling is mogelijk via eenmalige machtiging. Na ontvangst wordt de factuur per mail verzonden naar het door u opgegeven adres. Betalen via eenmalige machtiging is kosteloos.
 11. Betaling na ontvangst factuur is mogelijk. Wij brengen u ? 3,50 administratiekosten in rekening.
 12. Indien Voordeel Pakket betreft; deelnemers aan evenementen van betreffend vakblad hebben alleen recht op korting op congres en/of studiereis indien werkzaam bij filiaal van bedrijf/instelling dat abonnement heeft afgesloten. Postadres dient overeen te komen.
 13. Indien Voordeel Pakket betreft; deelnemers aan evenementen van betreffend vakblad hebben alleen recht op gratis toegang op seminars of netwerkbijeenkomsten indien werkzaam bij filiaal van bedrijf/instelling dat abonnement heeft afgesloten. Postadres dient overeen te komen.

 

Elba Media B.V.

Postbus 2160
3800 CD Amersfoort
T:
F :
E:
W: www.elbamedia.nl

Elba Bedrijventerrein B.V.

Postbus 2160
3800 CD Amersfoort
T:
F :
E:
W: www.elbamedia.nl

 

 
 
Struyk Verwo Infra
Jaarboek Openbare Ruimte
Nationaal Bedrijventerrein Congres 2011
Jaarboek Openbare Ruimte
Elba Media
Elba Media Ruimtelijke Ordening Nieuwsbrief
Doelbeelden
jaarboek
Tariefkaarten