Bestelformulier Stedelijk Interieur Jaarboek Openbare Ruimte 2010Algemene voorwaarden

?Alle genoemde prijzen zijnexclusief BTW.
?Een abonnement Voordeel op Stedelijk Interieur kost 159 euro (ex. BTW) per jaar.
?Voor verzending naar adressen buiten Nederland kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.
?Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan en lopen automatisch door, tenzij 30 dagen voor de vervaldatum schriftelijk wordt opgezegd. Adreswijziging: svp drie weken voor wijziging melden.
?Als de frequentie verandert, wordt de abonnementsprijs aangepast.
?De door u opgegeven gegevens kunnen worden gebruikt voor het toezenden van informatie en/of speciale aanbiedingen door Elba Media BV en speciaal geselecteerde bedrijven. Indien u hiertegen bezwaar heeft kunt u dat doorgeven aan onze abonnementenregistratie.

Straatmeubilair
Streetart
Jantje Beton SpeelAward 2012
Elba Media
Elba Media Ruimtelijke Ordening Nieuwsbrief
Doelbeelden
jaarboek
Tariefkaarten