Stedelijk Interieur Studenten Award 2008

Bachelorstudent Hans Druart van de Hogeschool Gent en Master student Debbie Nuijten van de Wageningen Universiteit hebben duizend euro in de wacht gesleept bij de Stedelijk Interieur Studenten Award 2008. De winnaars werden donderdag 6 november bekend gemaakt op het Nationaal Openbare Ruimte Congres in Ede. Cees van der Knaap, burgemeester van Ede, had de eer om de namen van de twee winnaars uit de gouden envelop te halen. De andere vier genomineerden, twee in de categorie Bachelor en twee in de categorie Master, kregen een prijs van 250 euro uitgereikt.

Hans Druart schreef voor een scriptie over de toegankelijkheid van speeltuintjes voor gehandicapte kinderen. Zijn conclusie is dat speeltuintjes toegankelijker moeten worden. De jury zag dat hij verder kijkt dan aangepaste speeltuintjes en niet doorschiet in geijkte oplossingen zoals schommels die enkel geschikt zijn voor rolstoelgebruikers.
Debbie Nuijten verdiepte zich voor haar scriptie in de norm die gemeenten hanteren dat er binnen hun grenzen 75m2 groen per woning is. De jury was geboeid door haar bevindingen. Niet alleen meten gemeenten op verschillende manieren en voldoet iedereen aan de norm, maar meer groen in een stad betekent niet automatisch dat dit groen door bewoners hoger wordt gewaardeerd.

Organisator van de verkiezing is het vakblad Stedelijk Interieur, die de Award voor het eerst uitreikt. Hoofdredacteur Jan-Willem Wesselink is tevreden over de inzendingen: ‘Gedreven studenten combineren vakkennis met vakliefde, dat zorgt voor verfrissende ideeën. De Stedelijk Interieur Studenten Award toont aan dat er binnen ons vakgebied goed onderwijs is’.   
Het vakblad stelde een representatieve vakjury samen die zich over 29 inzendingen boog. Uiteindelijk werden de makers van tien scripties uitgenodigd om hun ideeën toe te lichten. Nadat de jury kritische vragen had gesteld, werden achter gesloten deuren de top drie en daarmee de winnaars vastgesteld.

De andere genomineerden in de categorie Bachelor:

Hogeschool Van Hall -Larenstein - Leonie Heutinck & Wilmar Vlaskamp
Leonie Heutinck en Wilmar Vlaskamp bedachten een handboek voor de aanleg van groene daken. Het handboek beschrijft de diverse mogelijkheden van groen op bestaande daken.

HAS Den Bosch - Martijn van Dijck & Anique Vierhout
Martijn van Dijck en Anique Vierhout stellen dat beheerders eerder en op de juiste wijze betrokken moeten worden als het om PPS gaat. De afgestudeerden bieden de gemeente Tilburg handvaten om dit te bereiken.

De andere genomineerden in de categorie Master:

TU Eindhoven - Tijs Maassen        
De nieuwe wijk Brandevoort moet een goed ingerichte en herkenbare openbare ruimte bewoners binden aan hun omgeving. Maassen brengt de sociale binding in beeld.

TU Delft - Arjan van der Mispel
Verloren ruimte teruggeven aan voetgangers, daarvoor ontwierp Van der Mispel een tool. Deze inventariseert hoe gebruikers optimaal een plein of andere openbare ruimte benutten.

 


Genomineerde projecten

Hieronder staan per categorie de drie genomineerde scripties.

Hogeschool / Bachelor

Deelnemer

Onderwerp

HAS

Martijn van Dijck & Anique Vierhout

Richtlijn PPS Tilburg

Hogeschool Gent

Hans Druart

Speelweefsel

Hogeschool Van Hall -Larenstein

Leonie Heutinck & Wilmar Vlaskamp

Groene daken

Universiteit/ Master

Deelnemer

Onderwerp

TU Eindhoven

Tijs Maassen

Brandevoort

TU Delft

Arjan van der Mispel

Van verloren ruimte.....

WUR

Debbie Nuijten

75m2 groen per woning

 


De criteria

De belangrijkste aandachtspunten zijn: Concept, Context, Proces en Oplossing. Deze worden getoetst aan de hand van verschillende criteria. Bedoeling is dat hierop de scripties worden beoordeeld. Per criteria wordt een cijfer gegeven tussen 1 en 10. en uiteindelijk volgt er een gemiddeld eindcijfer. Hoe hoger het cijfer, des te beter de inzending aansluit op de gestelde criteria. Hieronder de zijn de hoofdpunten en de criteria op een rijtje gezet. In het beoordelingsformulier worden de criteria ook nog kort genoemd.

 A - Concept
Bij ‘Concept’ kijken we naar de gestelde voorwaarden en de kern van het project. Voor welke uitdaging stond de student en sluit de gevonden oplossing aan op de gestelde vraag of veronderstelling? Met welk motief koos de student deze benadering?

Criteria:
1- Consistentie -> Is het een logisch idee? In welke mate is er sprake van authenticiteit?
2- Relevantie -> Komt het vak 'openbare ruimte' dankzij deze scriptie verder? Met andere woorden; hoe relevant is deze oplossing voor de openbare ruimte en de vakmensen die er werkzaam zijn.

B - Context
Het onderdeel ‘Context’ richt zich op de vraag in hoeverre de scriptie aansluit op maatschappelijke vraagstukken, geschiedenis van de openbare ruimte, maar ook hoe er rekening is gehouden met gebruikers en actuele ontwikkelingen.

Criteria:
3 - Complexiteit - Houdt de scriptie rekening met de complexiteit van het vak openbare ruimte. Sluit het aan op maatschappelijke vraagstukken, op de geschiedenis van plek of proces en op de actuele ontwikkelingen. Wordt het probleem integraal benaderd?

4- Duurzaamheid en mens -> Sluit de scriptie aan op de principes van ‘cradle to cradle’ en ‘people planet profit’ en is er ook stil gestaan bij het eventuele beheer? Sluit de geboden oplossing aan op de rol van de mens in de openbare ruimte? Is de innovatie getoetst aan de dagelijkse praktijk? Is het icoonarchitectuur of sluit het juist aan bij de behoefte van de gebruiker?

 C - Proces
Hier kijken we naar hoe het proces is verlopen. Hoe ontstond het uiteindelijke resultaat en welke extra vaardigheden toonde de student?

Criteria:
5- Positionering -> In hoeverre toont de inzender talent, of heel praktisch zoals een van de juryleden stelde: ‘Zou ik deze afgestudeerde na zijn betoog in dienst nemen om zijn plan of product verder uit te werken’? 
6- Logica -> Hoe is de conclusie of het eind project tot stand gekomen. Is er sprake van logica en  realiteitszin? Heeft de student zijn bevindingen teruggekoppeld. Kortom klopt het totaal plaatje?

D - Oplossing
Onder de oplossing wordt het eindproduct of het eindproject bedoeld. Spreekt het eindresultaat aan en komt de boodschap van de scriptie duidelijk over?

 

De jury

De jury voor de Stedelijk Interieur Studenten Award 2008 bestond uit de volgende personen:

Bedrijfsnaam   Persoonsnaam
Arcadis Ruimte & Milieu   Ellen van Vossen
Bouwfonds   Edward Zevenbergen
Bureau Arjan Karssen bno   Arjan Karssen
CROW   Harro Verhoeven
Ebben Boomkwekers   Maricken Ebben
Erdi   Raoul van der Struijk
Gemeente Apeldoorn   Gerrit van Oosterom
Gemeente Rotterdam   André Kegge
IMOSS   Gereon Barcheman
Kompan BV   Marielle van der Steen
KOW   Anjelica Cicilia
Kuiper   Wouter Vos
OKRA   Hans Oerlemans
Oranjewoud   Piet Ackermans
TU Delft   Peter De Bois
TU Delft   MaartenJan Hoekstra
BNSP   Bart Cosijn
Helsinki University of Technology    Karen Buurmans-Niemi

 

 
 
Stad en Ruimte
Kennislab voor Urbanisme
 
Metten
Straatmeubilair
Streetart
Elba Media
Doelbeelden
jaarboek