Winnaars Stedelijk Interieur Studenten Award 2010 bekend

In een overvol Icoon in Amersfoort, tijdens het Nationaal Openbare Ruimte Congres, werden de winnaars van de Stedelijk Interieur Studenten Award 2010 bekend gemaakt. Inoek Brouwer wint in de categorie master, Lisa Verbon in de categorie bachelor

Categorie bachelor
Ze koos een bijzonder actueel en interessant onderwerp voor haar scriptie, oordeelt de jury. Daarbij zocht ze aansluiting bij bestaande situaties en bedacht daarvoor oplossingen. Een zeer bruikbaar verhaal voor Utrecht Overvecht, Lisa Verbon is winnaar in de categorie bachelor.

Categorie master
Ze laat op een heel heldere en toegankelijke manier in haar scriptie zien hoeveel overeenkomsten er zijn tussen verschillende steden, vindt de jury, en maakt ook de systematiek die erachter schuilt inzichtelijk. Het zorgen voor een goede openbare ruimte blijft maatwerk, maar de aanbevelingen van Inoek Brouwer zijn hierbij bijzonder bruikbaar. Ze wint in de categorie master.

De genomineerden – op een enkeling die momenteel in het buitenland verbleef – waren aanwezig tijdens het congres. Lees meer over hun scripties en het oordeel van de jury in het juryverslag. Of lees een verkorte versie per genomineerde hieronder:

 

>> BACHELOR
Urban Climate in Lissabon
Trinette Boonman, Maurice Middendorp en Leon Teeuw – Rijksuniversiteit Groningen
Dat het belangrijk is om rekening te houden met stedelijke klimaten werd duidelijk na de hittegolven in 2003 en 2006. Het ‘urban heat island effect’ – het temperatuureffect dat in steden optreedt waardoor ze warmer zijn dan hun omgeving – zal volgens de auteurs van deze scriptie hieraan nog verder bijdragen. Over stedelijke klimaten en de opwarming van steden is veel natuurwetenschappelijke kennis, maar hoe bruikbaar is die wanneer je een deel van een stad (her)ontwerpt? Hoe kom je tot een minder heet en minder vervuild straatontwerp? Dat probeerden deze drie studenten uit midden in Lissabon, op de Avenida da Liberdade. Geen gemakkelijke opgave, oordeelt de jury, en dat levert een interessante studie op. Heel terecht dat dit onderwerp in deze Award aandacht krijgt, vindt de jury, want vanuit de traditionele ontwerphoek zou dit onderwerp niet zo snel opgepakt worden.

Denk het ondenkbare, Almere doet het
John Teunisse – Van Hall Larenstein
Almere moet groeien – van 190.000 naar 350.000 inwoners – en wil daarom het bestaande centrum doorontwikkelen en uitbreiden met een bipolair stadscentrum. Tussen de centra zal het centrale stadspark van Almere verrijzen, de nu nog voormalige zandwinningplas Weerwater. De auteur schreef een masterplan voor het park en maakte een deelontwerp voor het stadsdeel Almere-Weerwater. Volgens de auteur wordt Weerwater in zijn plan het stadspark van de toekomst. De bezoekers van de stad en het park zullen geprikkeld worden door de grote verscheidenheid aan gebruiksmogelijkheden en door de sterke ruimtelijke identiteit zal het park uitgroeien tot een icoon. De jury is lovend over de grafische kwaliteiten en het prachtige design van dit masterplan, maar is het ook toe te passen?

Meer groen op straat
Lisa Verbon – Wageningen Universiteit
De landschapsarchitect moet weer na gaan denken over sociale veiligheid. Dat is wat de auteur van deze scriptie graag wil. Ze ging op onderzoek uit in Utrecht Overvecht, een van de krachtwijken en werd gegrepen door het feit dat sommige openbare ruimtes sociaal onveilig worden ervaren en andere totaal niet. Hoe kan dat? De scriptie geeft hier inzicht in en biedt principes om sociaal onveilige ruimtes aan te pakken en nieuw leven in te blazen. Aan deze scriptie liggen een sterke missie en een goede analyse ten grondslag, oordeelt de jury. Zoals de auteur aangeeft, is dit door tijdsgebrek niet verder uitgewerkt en moet het in de praktijk worden doorontwikkeld. Dat is beslist zinvol, vindt de jury, want de oplossingen die de auteur geeft, zouden in Overvecht meteen gebruikt kunnen worden.

 

>> MASTER
New Almere recovering Markermeer
Bojan Balen – Wageningen Universiteit
Er zijn voor Almere al heel veel plannen bedacht – het ene nog onhaalbaarder dan het ander, vindt de jury – en toch weet de auteur van deze scriptie voor bestaande problemen een oplossing te verzinnen en er extra kwaliteit aan toe te voegen. Een ecologische verbetering van het Markermeer wordt samengevoegd met een stedelijke ontwikkeling. Hierbij gaat de auteur niet alleen uit van ‘groene technologieën’, want die worden naar zijn mening te vaak ingezet om de ecologische voetafdruk slechts te minimaliseren, in plaats van te zoeken naar oplossingen die al ‘beschadigde’ natuurlijke omgevingen daadwerkelijk herstellen. De jury was onder de indruk van de oplossingen die de auteur bedacht: eenvoudig, toepasbaar, direct effectief en… ook weer eenvoudig weg te halen.

Fixing the Link
Inoek Brouwer – TU Delft
Verschillende gemeenten en ontwikkelaar NS Poort werken al volgens de principes die de auteur van deze scriptie ontwikkelde. Fixing the Link is een studie naar de meest intensief gebruikte openbare ruimte van Nederland: de link tussen station en binnenstad. Volgens de auteur is er geen plek in ons land waar meer mensen dagelijks gebruik van maken, en toch laat deze kwaliteit vaak te wensen over. De auteur maakte een analyse van de kwaliteit van de link met behulp van een validatietool en analyseerde vervolgens de link op het schaalniveau van de stad. Ze ging  hiervoor op onderzoek in zestien middelgrote Nederlandse steden en laat volgens de jury heel helder zien hoeveel overeenkomsten er zijn tussen deze steden. Een knap staaltje werk, vindt de jury.

A working landscape for New Orleans
Peter Hermens, Jaap van der Salm en Chris van der Zwet – Wageningen Universiteit
Nadat zo’n vijf jaar geleden orkaan Katrina over New Orleans raasde, is de Amerikaanse stad beter tegen orkanen beschermd dan ooit. De grootschalige investeringen dragen echter weinig bij aan verbetering van de alledaagse kwaliteit van leven voor de inwoners. Dat was het uitgangspunt waar de auteurs van deze scriptie mee aan de slag gingen. Ze pleiten voor een geïntegreerd ruimtelijk plan voor de noordelijke suburbs van New Orleans. Het ontwerp moet enerzijds ruimtelijke kwaliteit brengen in de getroffen wijken en anderzijds de stad beter laten omgaan met de enorme regenbuien die de straten nu regelmatig blank zetten. Een doorwrocht, tot op de bodem onderzocht plan, vindt de jury, dat de Nederlandse kennis op het gebied van watermanagement en openbare ruimte prachtig exporteert.

 

 

De 6 genomineerden hebben zich gespresenteerd...
...en de winnaars worden bekendgemaakt op het Nationaal Openbare Ruimte Congres 2011, op donderdag 9 december in het Icoon in Amersfoort. Een samenvatting van de 6 genomineerde scripties (3 in de categorie Bachelor en 3 in de categorie Master) vindt u in Stedelijk Interieur #5 2010. De presentaties waarmee de studenten zich eind oktober voor de vakjury waagden vindt u hier:

Categorie Bachelor
Trinette Boonman, Maurice Middendorp en Leon Teeuw
John Teunissen
Lisa Verbon

Categorie Master
Bojan Balen
Inoek Brouwer
Peter Hermens, Jaap van der Salm en Chris van der Zwet

 

 

Achtergrondinformatie Stedelijk Interieur Studenten Award 2010

Wat is de beste scriptie over de openbare ruimte? Dat is de vraag bij de Stedelijk Interieur Studenten Award 2010. Ben jij de student met de beste scriptie, verzilver dan je afstudeerproject en stuur voor 16 augustus 2010 de scriptie in en maak kans op 1.000 euro en een prachtig aandenken.

De prijs
De Stedelijk Interieur Studenten Award is bedoeld voor studenten op bachelor- en masterniveau aan opleidingen in Nederland en Vlaanderen. Studenten van álle opleidingen mogen meedoen aan deze Award. Een vakkundige jury bepaalt welke bachelor en welke master van het studiejaar 2009/2010 zijn of haar scriptie met 1.000 euro beloond ziet. De studenten die op de tweede en derde plaats eindigen, winnen een geldbedrag van 250 euro. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens het Nationaal Openbare Ruimte Congres op eind november 2010

Criteria
Studenten van álle opleidingen mogen meedoen aan deze Award. De enige criteria zijn dat de afstudeeropdracht te maken moet hebben met de openbare ruimte en dat er een Nederlandse samenvatting moet worden bijgevoegd.

1. De afstudeeropdracht moet te maken hebben met de openbare ruimte: openbare ruimte wordt hier gedefinieerd als elke vrij toegankelijke verblijfsruimte (publiek of privaat) binnen het bebouwde gebied van een stad plaats of dorp. Ruimtes met een sterke verkeersfunctie (die andere functies zeer sterk overheerst) vallen niet onder deze definitie.
2. Het moet een afstudeeropdracht betreffen uit het studiejaar 2009/2010.
3. Bij de afstudeeropdracht moet een Nederlandse samenvatting van ongeveer 800 woorden worden aangeleverd. De eerste selectie vindt plaats op basis van deze samenvatting.

Vakjury
De vakjury bestaande uit professionals op het gebied van de openbare ruimte vindt u hier.

Uitreiking
De winnaars van de Stedelijk Interieur Studenten Award 2010 werden bekend gemaakt tijdens het Nationale Openbare Ruimte Congres 2010 op eind november 2010.

Facts & figures
Voor: Studenten op bachelor- en masterniveau aan opleidingen in Nederland en Vlaanderen
Inzenddatum: uiterlijk 16 augustus 2010

Criteria:
1. De afstudeeropdracht moet gaan over de openbare ruimte
2. Het moet een afstudeeropdracht betreffen uit het studiejaar 2009/2010
3. Bij de afstudeeropdracht moet een Nederlandse samenvatting van ongeveer 800 woorden worden aangeleverd.

Inzenden:
per mail naar of per post naar:

Elba Media
O.v.v. Stedelijk Interieur Studenten Award 2010
Postbus 2160
3800 CD Amersfoort


Reacties van eerdere winnaars

Bachelor-winnaar Hans Druart - 2008
‘De omschrijving van de Award lag vrij goed in de lijn van mijn scriptie, aangezien deze ging over speelweefsel in een stedelijke context. Het was een goede motivatie om een grondig onderbouwde scriptie af te leveren. Ook de verdediging voor de jury zorgde voor een extra uitdaging. En ik heb de Award uiteindelijk gewonnen!’

Bachelor-winnaar Tim Snippert - 2009
‘De opzet van de Stedelijk Interieur Studenten Award zorgde voor zowel spannende als leerzame momenten, zoals de presentatie voor de vakjury en de publicatie van een essay in het vakblad Stedelijk Interieur. Bovendien was het een buitengewone kans om op deze manier in contact te komen met professionals uit het vakgebied.’

MASTER-WINNAAR LAURA KLEEREKOPER - 2009
‘Deelnemen aan deze Award is vooral erg leuk omdat je je werk aan een kritische jury uit de praktijk kunt presenteren. Helemaal fantastisch is het dat je vervolgens een artikel kunt schrijven waarmee je nog veel meer mensen bereikt! Inmiddels kan ik met mijn afstudeeronderwerp verder in een promotie onderzoek aan de TU Delft. De Award heeft mij hier extra motivatie voor gegeven'.

 

Stedelijk Interieur Studenten Award 2010

Wat is de beste scriptie over de openbare ruimte? Dat is de vraag bij de Stedelijk Interieur Studenten Award 2010. Ben jij de student met de beste scriptie, verzilver dan je afstudeerproject en stuur voor 16 augustus 2010 de scriptie in en maak kans op 1.000 euro en een prachtig aandenken.

De prijs
De Stedelijk Interieur Studenten Award is bedoeld voor studenten op bachelor- en masterniveau aan opleidingen in Nederland en Vlaanderen. Studenten van álle opleidingen mogen meedoen aan deze Award. Een vakkundige jury bepaalt welke bachelor en welke master van het studiejaar 2009/2010 zijn of haar scriptie met 1.000 euro beloond ziet. De studenten die op de tweede en derde plaats eindigen, winnen een geldbedrag van 250 euro. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens het Nationaal Openbare Ruimte Congres eind november 2010

Criteria
Studenten van álle opleidingen mogen meedoen aan deze Award. De enige criteria zijn dat de afstudeeropdracht te maken moet hebben met de openbare ruimte en dat er een Nederlandse samenvatting moet worden bijgevoegd.

1. De afstudeeropdracht moet te maken hebben met de openbare ruimte: openbare ruimte wordt hier gedefinieerd als elke vrij toegankelijke verblijfsruimte (publiek of privaat) binnen het bebouwde gebied van een stad plaats of dorp. Ruimtes met een sterke verkeersfunctie (die andere functies zeer sterk overheerst) vallen niet onder deze definitie.
2. Het moet een afstudeeropdracht betreffen uit het studiejaar 2009/2010.
3. Bij de afstudeeropdracht moet een Nederlandse samenvatting van ongeveer 800 woorden worden aangeleverd. De eerste selectie vindt plaats op basis van deze samenvatting.

Vakjury
Stedelijk Interieur werkt aan de samenstelling van een vakjury bestaande uit professionals op het gebied van de openbare ruimte. Informatie over de samenstelling van de jury en de criteria waarop zij de inzendingen zullen beoordelen vindt u hieronder.

Uitreiking
De winnaars van de Stedelijk Interieur Studenten Award 2010 werden bekend gemaakt tijdens het Nationale Openbare Ruimte Congres 2010 op eind november 2010.

Facts & figures
Voor: Studenten op bachelor- en masterniveau aan opleidingen in Nederland en Vlaanderen
Inzenddatum: uiterlijk 16 augustus 2010

Criteria:
1. De afstudeeropdracht moet gaan over de openbare ruimte
2. Het moet een afstudeeropdracht betreffen uit het studiejaar 2009/2010
3. Bij de afstudeeropdracht moet een Nederlandse samenvatting van ongeveer 800 woorden worden aangeleverd.

Inzenden
Per mail naar [email protected] of per post naar:

Elba Media
O.v.v. Stedelijk Interieur Studenten Award 2010
Postbus 2160
3800 CD Amersfoort


Reacties van eerdere winnaars

Bachelor-winnaar Hans Druart - 2008
‘De omschrijving van de Award lag vrij goed in de lijn van mijn scriptie, aangezien deze ging over speelweefsel in een stedelijke context. Het was een goede motivatie om een grondig onderbouwde scriptie af te leveren. Ook de verdediging voor de jury zorgde voor een extra uitdaging. En ik heb de Award uiteindelijk gewonnen!’

Bachelor-winnaar Tim Snippert - 2009
‘De opzet van de Stedelijk Interieur Studenten Award zorgde voor zowel spannende als leerzame momenten, zoals de presentatie voor de vakjury en de publicatie van een essay in het vakblad Stedelijk Interieur. Bovendien was het een buitengewone kans om op deze manier in contact te komen met professionals uit het vakgebied.’

 


De vakjury

Bedrijfsnaam Persoonsnaam
Arcadis Wouter Schik
Erdi Raoul van der Struijk
Gemeente Breda André Kegge
IMOSS Serge Vonk
Ebben Martien Mantje
HKB Sacha Schram
Cyber Astrid Hoevenagel
Sterringhart BV Jaap Schotanus
Metten Marcel Schemkes

 

 

Beoordelingscriteria

De jury beoordeelt de ingezonden scripties op verschillende criteria. De belangrijkste aandachtspunten zijn: Concept, Context, Proces en Oplossing. Per criterium wordt een cijfer gegeven tussen 1 en 10 en uiteindelijk volgt er een gemiddeld eindcijfer. Hoe hoger het cijfer, des te beter de inzending aansluit op de gestelde criteria. Hieronder de zijn de hoofdpunten en de criteria op een rijtje gezet.

Concept
Bij ‘Concept’ kijken we naar de gestelde voorwaarden en de kern van het project. Voor welke uitdaging stond de student en sluit de gevonden oplossing aan op de gestelde vraag of veronderstelling? Met welk motief koos de student deze benadering?
Criterium 1 – Inhoud
In welke mate is er sprake van authenticiteit? Is het een logisch idee? Is het innovatief?
Criterium 2 – Relevantie
Komt het vak 'openbare ruimte' dankzij deze scriptie verder? Met andere woorden; hoe relevant is deze oplossing voor de openbare ruimte en de vakmensen die er werkzaam zijn. En is er ook nagedacht over (financiele) haalbaarheid.

Context
Het onderdeel ‘Context’ richt zich op de vraag in hoeverre de scriptie aansluit op maatschappelijke vraagstukken, geschiedenis van de openbare ruimte, maar ook hoe er rekening is gehouden met gebruikers en actuele ontwikkelingen.
Criterium 3 – Complexiteit
Houdt de scriptie rekening met de complexiteit van het vak openbare ruimte? Sluit het aan op maatschappelijke vraagstukken, op de geschiedenis van plek of proces en op de actuele ontwikkelingen? En wordt het probleem integraal benaderd?
Criterium 4 – Duurzaamheid en mens
Houdt de scriptie rekening met duurzaamheid. Is er ook stil gestaan bij het eventuele beheer? Sluit de geboden oplossing aan op de rol van de mens in de openbare ruimte? Is de innovatie getoetst aan de dagelijkse praktijk?
Proces
Hier kijken we naar hoe het proces is verlopen. Hoe ontstond het uiteindelijke resultaat en welke extra vaardigheden toonde de student?
Criterium 5 – Positionering
In hoeverre toont de inzender talent, of heel praktisch zoals een van de juryleden stelde: ‘Zou ik deze afgestudeerde na zijn betoog in dienst nemen om zijn plan of product verder uit te werken’?
Criterium 6 – Proces
Hoe is de conclusie of het eindproject tot stand gekomen? En klopt het totaalplaatje?

Oplossing
Onder de oplossing wordt het eindproduct of het eindproject bedoeld. Spreekt het eindresultaat aan en heeft het de ‘X-factor’?
Criterium 7 – Presentatie
Komt de boodschap van de scriptie duidelijk over? En wordt het aantrekkelijk gepresenteerd?
Criterium 8 – X-factor
Word je blij van het idee of project, is het bijzonder, blinkt het uit?

 

 
 
Stad en Ruimte
Kennislab voor Urbanisme
 
Metten
Straatmeubilair
Streetart
Elba Media
Doelbeelden
jaarboek