Stedelijk Interieur Seminar 2

Naar aanleiding van de verschijning van het VROM-raad advies ?Publieke ruimte: naar een nieuwe balans tussen beeld, belang en beheer? organiseerde Elba Media het Stedelijk Interieur Seminar ?Publieke ruimte? in de praktijk. Met 120 bezoekers en gepassioneerde sprekers was dit seminar op donderdag 18 juni een geslaagd evenement. De presentaties zijn in onderstaand programma-overzicht nog eens na te lezen.


VROM-raad advies 'Publieke ruimte' in de praktijk
Hoe gaan we nu aan de slag?

Voor het eerst in zeven jaar verschijnt er in politiek Den Haag weer een rapport over de openbare ruimte. De VROM-raad biedt namelijk op 5 juni het rapport ?Publieke ruimte: naar een nieuwe balans tussen beeld, belang en beheer? aan aan de minister van VROM. De lange stilte is kwalijk, vindt de VROM-raad, want de Nederlanders zijn de laatste decennia anders gaan kijken naar de publieke ruimte en stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit daarvan. Volgens VROM-raadvoorzitter Henry Meijdam is het rapport bedoeld als een wake up call. ?De publieke ruimte is te lang als een soort van vanzelfsprekendheid aangenomen. Dat realiseren we ons nu en dat besef merk je ook bij de verschillende partijen. Met het rapport willen we het heel bewust weer een duidelijke plek geven.?

De VROM-raad concentreert zich in haar rapport op de publieke ruimte in vier typen gebieden: binnensteden, naoorlogse wijken, stadsrandzones (?tussenland?) en het landelijk gebied. Inhoudelijk focust het op 3 B?s (beeld, belang en beheer). Dit leidt tot drie belangrijke adviezen die aanzetten tot urgentie, kwaliteit en betrokkenheid.

Tijdens dit Stedelijk Interieur Seminar staat de vraag centraal hoe beleidsmakers, ontwerpers en beheerders in deze gebieden nu met elkaar aan de slag gaan om die kwaliteitsslag duurzaam te maken en welke voorwaarden hiervoor nodig zijn. Aan bod komen praktijkervaringen en nieuwe initiatieven, maar ook de obstakels en knelpunten.

Bij deelname aan het seminar ontvangt u het VROM-raad advies ?Publieke ruimte: naar een nieuwe balans tussen beeld, belang en beheer?

Dagvoorzitter:
Peter de Bois - Associate Professor ; TU Delft

Facts & figures
Wanneer: donderdag 18 juni
12.00 uur ontvangst met broodjes, koffie en thee
13.00 uur start programma
16.45 uur einde programma, aansluitend borrel
Waar: Spoorweg museum, Maliebaanstation, 3581 XW, Utrecht, tel. 030-2306206. Klik hier voor de routebeschrijving algemeen en hier voor de routebeschrijving auto.
Aanmelden: toegang is gratis.

Aanmelden klik hier.Dit seminar wordt mede mogelijk gemaakt door:

VROM-raad

VROM

Programma (voorlopig)

12.00 - 13.00
Ontvangst met broodjes, koffie en thee

13.00 ? 13.15
Welkom
door Jan-Willem Wesselink, hoofdredacteur van Stedelijk Interieur

13.15 ? 13.30
Introductie op het thema door Peter de Bois, architect, urban designer en associate professor aan de TU Delft

13.30 ? 13.55
VROM-raadadvies Publieke ruimte: naar een nieuwe balans tussen beeld, belang en beheer
Nellie Verbugt, lid VROM-raad

13.55 ? 14.20
Publieke ruimte in binnensteden en woonwijken
Integrale strategie voor verbetering van de publieke ruimte: de aanpak in Breda
Met de nieuwe strategievisie 'Gedeeld gebruik' heeft de gemeente Breda een integrale strategie ontwikkeld voor de verbetering van publieke ruimte, waarin beeld, belang en beheer met elkaar samenhangen, zoals bepleit door de VROM-raad. Wat zijn succesfactoren en waar liggen de knelpunten in de Bredase praktijk? Hoe geeft de gemeente de binnenstad en de wijken een betere uitstraling? En hoe stimuleert de gemeente actieve inzet van burgers bij verbetering van de buitenruimte?
Harry Verhallen, hoofd afdeling ontwerp openbare ruimte gemeente Breda.

14.20 - 14.50
Reacties uit het praktijkveld
Het beheer
Hoe organiseer je een beter beheer in samenwerking met beleid en gebruikers (ondernemers en bewoners)?
Sjaak van der Vlies, directeur Cyber (onafhankelijk adviesbureau voor beleid, beheer en organisatie van de buitenruimte).

Het ontwerp
Hoe maak je een goed ontwerp voor de publieke ruimte met een duidelijke samenhang tussen beeld, belang en beheer?
Dirk Hölzer, senior landschapsarchitect BGSV

14.50 ? 15.15
Pauze

15.15 ? 15.40
Publieke ruimte in het tussenland (of de stadsrandzones)

De stadsrandzones, ook wel tussenland genoemd, hebben de afgelopen decennia te maken gehad met een flinke en toenemende ruimtelijke dynamiek door onder meer Vinex-woningbouw en bedrijventerreinen aan snelwegafslagen. Tegelijkertijd worden de stadsrandzones vaak onderbelicht en gezien als restruimte, en voelen weinigen zich er betrokken bij en verantwoordelijk voor. De gewenste kwaliteit van de publieke ruimte is vaak onduidelijk, maar langzaamaan lijkt de aandacht voor het tussenland toe te nemen. Zo maken de stadsrandzones inmiddels deel uit van het Innovatieprogramma Mooi Nederland van het ministerie van VROM en ziet de VROM-raad een belangrijke ontwerpopgave voor deze gebieden door nieuwe beelden te ontwikkelen die recht doen aan het huidige gebruik en belang van het ?tussenland?.

De praktijk in Enschede: Kansen en mogelijkheden voor de publieke ruimte in de stadsrandzone
Als een van de eerste gemeenten heeft Enschede de problematiek van het tussenland erkend wat heeft geleid tot een vernieuwde kijk op de kansen en mogelijkheden van de stadsrandzone. Onder de noemer ?Rondje stad? is nieuw beleid ontwikkeld, gericht op juridische ontwikkelkansen (Gids Buitenkans), maar ook een uitvoeringsprogramma met projecten ter versterking van de gebruiksmogelijkheden van het gebied rondom de grens van de bebouwde kom. Welke kwaliteiten kent men toe aan de publieke ruimte in deze zones? Hoe kan de identiteit worden versterkt en welke oplossingen zijn er voor het beheer? Kortom: welke kansen biedt de Enschedese aanpak?
Rolf Oldejans, beleidsadviseur gemeente Enschede

15.40 ? 16.00
Interview over identiteit van de stadsrandzones
Met David Hamers, senior-onderzoeker Planbureau voor de Leefomgeving
(mede-auteur van RPB-studie 'Tussenland' en auteur van ?Niemandsland?)
en Harry Boschloo, programmaleider landschap bij het ministerie van VROM (Programma Mooi Nederland)

Welke ontwikkelingen spelen zich af in het tussenland en welke gevolgen hebben deze voor de kwaliteit, het gebruik en het beheer van de publieke ruimte in dit gebied?
Hoe versterk je de identiteit van de stadsrandzones?
Welke mogelijkheden biedt de stimuleringsregeling van het innovatieprogramma Mooi Nederland voor versterking van de identiteit van de stadsrandzone?

16.00 ? 16.45
Slotdebat Samenwerken aan kwaliteitsverbetering van de publieke ruimte: hoe gaan we aan de slag?

Hoe zorgen we ervoor dat direct belanghebbenden als bewoners, eigenaren en ondernemers een bijdrage gaan leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de publieke ruimte en meer direct betrokken worden bij het beheer?

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat een betere menging van rood en groen leidt tot verbetering van de publieke ruimte, met name in de naoorlogse herstructureringswijken?

Met:
Henry Meijdam, voorzitter VROM-raad
Sjaak van der Vlies, Cyber
Dirk Hölzer, BGSV
Harry Verhallen, gemeente Breda
Frans Wakkee, gemeente Bergen op Zoom

16.45 ? 18.00
Borrel

AANMELDEN KLIK HIER

 
 
Water Wonen en Ruimte Congres
Metten
Straatmeubilair
Streetart
Elba Media
Doelbeelden
jaarboek