Stedelijk Interieur Seminar 1

Investeren in identiteit. Juist nu!

Over hoe de openbare ruimte duurzame identiteit geeft aan (Vogelaar)wijken

De eerste seminartour van Stedelijk Interieur was met bijna 150 deelnemers een groot succes. De bijeenkomsten op donderdag 9 en 16 april gingen over de identiteit van de openbare ruimte. De presentaties zijn in onderstaand programma-overzicht nog eens na te lezen.

Is openbare ruimte een luxe goed? Zeker in tijden van crisis kan de verleiding groot zijn om op korte termijn te bezuinigen op de openbare ruimte. Tegelijkertijd vraagt deze tijd om duurzame investeringen om de kwaliteit van de openbare ruimte te waarborgen en aandacht voor het gebruik van de openbare ruimte. Investeren in het versterken van de identiteit kan een cruciale rol spelen bij een duurzame en gebruikersvriendelijke inrichting van de openbare ruimte. Zeker in Vogelaarwijken is dit volop aan de orde. Bovendien is daar nog budget. Voortbouwen op bestaande stedenbouwkundige karakteristieken en efficiënt investeren in groen bieden kansen de identiteit van de openbare ruimte duurzaam te verankeren in een wijk.

Programma

13.00 uur
Ontvangst
met koffie

13.15 - 13.30 uur
Welkom door Jan-Willem Wesselink, hoofdredacteur van Stedelijk Interieur

13.30 - 13.45 uur
Introductie op het onderwerp door Peter de Bois, architect, urban designer, hoofdredacteur Vitale Stad en associate professor aan de TU Delft

13.45 - 14.15 uur
Ontwerp en identiteit

Paul Achterberg, landschapsarchitect, directeur/lid maatschap Quadrat, atelier voor stedebouw, landschap en architectuur

Herkenbaarheid van de openbare ruimte als voorwaarde voor sociale cohesie aan de hand van voorbeeld Schilderswijk Den Haag.

14.15 - 14.45 uur
Identiteit door erfgoed

9 april (Rotterdam)
Ton van Gestel, beleidsmedewerker cultuurhistorie in stedelijk gebied, Frank Strolenberg, projectleider, Projectbureau Belvedere
16 april (Arnhem)
Han Lörzing, onderzoeker en auteur 'Krachtwijken met karakter' (2008), Planbureau voor de Leefomgeving


Wat is het belang van stedebouwkundige en cultuurhistorische kwaliteiten, als monumenten en stadsparken, voor identiteit van de wijk en hoe kunnen deze optimaal worden benut om een wijk meer identiteit te geven?

14.45 ? 15.15 uur Pauze

15.15 ? 15.45 uur
Identiteit door groen

9 april (Rotterdam)
Annemieke Fontein, hoofd landschapsarchitectuur, dS+V gemeente Rotterdam
16 april (Arnhem)
Christine Paris, beleidsadviseur openbare ruimte en ecologie, gemeente Arnhem

Welke initiatieven neemt de gemeente voor groenere krachtwijken, hoe zorgt zij ervoor dat deze aansluiten bij de wensen van de gebruikers en hoe betrekt zij bewoners hierbij? Hoe zorgt de gemeente voor een gemakkelijke toegankelijkheid en hoe zorgt zij er voor dat een goed beheer is gewaarborgd? Hoe beheer je al dat groen en wat kost het?

15.45 ? 16.00 uur
De case: Groen Velve Lindenhof Enschede

Mariëtte Claringbould / Anne-Mette van Lieshout, tlu landschapsarchitecten

En hoe doe je het in de praktijk?  Aan de hand van de case Groen Velve Lindenhof in Enschede laten Mariëtte Claringbould en Anne-Mette van Lieshout zien hoe bewoners en gebruikers meer bij hun omgeving worden betrokken en hoe nieuwe functies in het groen kunnen leiden tot efficiënt gebruik en beheer.

16.00 ? 17.00 uur
Wat vindt het panel?

De eerdere sprekers reageren op de case, op elkaar en op de vragen uit de zaal.

17.00 ? 18.00 uur
Borrel
 
 
Water Wonen en Ruimte Congres
Metten
Straatmeubilair
Streetart
Elba Media
Doelbeelden
jaarboek